våra tjänster

inget är omöjligt

Tjänster

Förvaring
  • Komplett omhändertagande av din båt och dess utrustning.
  • Av- och påmontering av motorer både ute i hamn och inne på verkstaden.
  • Service av alla förekommande utombordare.
  • Vinterförvaring av motorer.
  • Felsökning samt reparationer.
  • Reparation av grundkörningsskador.
  • Stöldskadehantering.
  • Försäljning och montering av nya motorer.

Svetsning av växelhus